Person- og Teamprofiler

Trænger I til at sætte fokus på relationerne i jeres team eller afdeling?

Lad os gøre noget ved det

Når du både kender dig selv, dine kolleger og kunder, bliver det meget lettere for dig at lykkes. Når I kender hinanden, øger I forståelsen af hinanden og styrker dermed samarbejdet.

En personprofil kan fortælle os noget om, hvilke adfærdstendenser du og dit team har. I kan få skitseret jeres styrker og udfordringer.

Eksempler på profilforløb:

E-stimate personprofil

inklusiv 1 ½ times overlevering, 2.500 kr. ex. moms. Jeg kan lave en fast pris ud fra antallet af profiler, geografi mm.

Teamprofilworkshop

En halv dags (4 timer) workshop med introduktion til persontyperne, og fokus på …. 12.000 kr. ex. moms + 1.000 kr. ex. moms per individuel personprofil.

Teamprofilworkshop

En hel dags (6 timer) workshop med…. 15.000 kr. ex. moms + 1.000 kr. ex. moms per individuel personprofil.